SYSTEM PODATKOWY W INDIACH

Planujesz prowadzić działalność gospodarczą w Indiach i nie wiesz z jakimi podatkami musisz się liczyć? Na początek zacznijmy więc od tego, jakie występują w Indiach podatki i jakie są ich stawki.

Jakie podatki występują w Indiach?

W Indiach, podobnie jak w Polsce, podatki dzielą się na pośrednie i bezpośrednie.

a) Podatek bezpośredni (podatek dochodowy) – podatek dochodowy jest regulowany przez Income Tax Act, 1961 (ITA61).  Podatek ten jest naliczany od zysku osiągniętego przez Spółkę w danym roku obrotowym. W Indiach, rok finansowy obejmuje okres od 01 kwietnia do 31 marca. Jeśli Spółka poniosła straty w latach poprzednich, straty te mogą być rozliczone z zyskiem z kolejnego roku, z zastrzeżeniem pewnych warunków określonych w ITA61.

b) Podatek pośredni (podatek GST) – Przed lipcem 2017 r. istniały różne rodzaje podatku pośredniego, które były nakładane na sprzedaż towarów lub usług, w zależności od konkretnego przypadku, na poziomie stanowym i centralnym. Po lipcu 2017 roku, podatek pośredni został zastąpiony podatkiem GST i opłatami celnymi. Podatek GST to odpowiednik polskiego VATu.

Jaka jest stawka podatku dochodowego pobieranego od zysku spółki?

W Indiach nie istnieje ogólna stawka podatku dochodowego, która będzie naliczana od zysku spółki. Stosowana stawka podatku dochodowego dla różnych typów zakładanych spółek wygląda następująco:

(i) Spółka działająca w sektorze produkcyjnym, zarejestrowana od 1 października 2019 r. lub później, która rozpocznie działalność produkcyjną najpóźniej do dnia 31 marca 2023 r. 👉 stosowana efektywna stawka podatkowa wynosi 17,16%.

(ii) Spółka działająca w innym sektorze i niekorzystająca z żadnych dostępnych zachęt podatkowych 👉 stosowana efektywna stawka podatkowa wynosi 25.168%.

(iii) Spółka zaangażowana w innym sektorze i korzystająca z określonych zachęt podatkowych:

  1. Zyski do 10 mln INR 👉 stosowana efektywna stawka podatkowa wynosi 26%.
  2. Zyski powyżej 10 mln INR, ale do 100 mln INR 👉stosowana efektywna stawka podatkowa wynosi 27,82%.
  3. Zyski powyżej 100 mln INR 👉 obowiązująca efektywna stawka podatkowa wynosi 29,12%.

Jaka jest stawka GST na produkty i usługi?

Istnieją cztery rodzaje stawek podatkowych zgodnie z ustawą o GST  – stawki podatkowe oparte są na podstawowej zasadzie, że dobra pierwszej potrzeby powinny być opodatkowane według niższych stawek, a dobra luksusowe według wyższych stawek podatkowych.

Cztery stawki zdefiniowane w ustawie GST to 5%, 12%, 18% i 28%. Dodatkowo istnieją pewne kategorie towarów i usług, które są opodatkowane stawką zerową lub zwolnione z GST, jak również takie, na które GST nakłada dodatkowe podatki celowe i w takich przypadkach podatek będzie wyższy niż 28%. 

Jak działa mechanizm GST?

W Indiach zamiast VATu funkcjonuje podatek GST, który jest podobny do koncepcji VAT. Jest on naliczany od wartości dodanej na każdym etapie łańcucha dostaw. GST płacony dostawcy w momencie zakupu jest traktowany jako kredyt wejściowy, który ułatwia płatność GST pobieranego od klienta.

A co z GST w eksporcie?

Aby promować eksport, rząd Indii zwolnił z GST eksport towarów i usług. Tak więc, GST zapłacony dostawcy lub sprzedawcy w momencie zakupu towarów i usług zostanie zwrócony przez rząd.

About Post Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*