BUDŻET INDII NA ROK 2022-23

PLANY BUDŻETOWE

Minister finansów Nirmala Sitharaman przedstawiła 1 lutego 2022 r. budżet Indii na nadchodzący rok fiskalny. Założenia budżetu wytyczają kierunek rozwoju całej gospodarki Indii, którego celem ogólnym jest doprowadzenie do szybkiego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Tegoroczny budżet został ogłoszony w chwili, gdy Indie stoją w obliczu trzeciej fali pandemii Covid-19, mimo pewnego optymizmu związanego z ożywieniem gospodarczym. Projekt ustawy budżetowej przedstawiony przez Ministerstwo Finansów jest budżetem perspektywicznym, ma zapewnić impuls do kierowania gospodarką i zgodnie z jego intencją ustanawia ścieżkę wzrostu Indii na najbliższe 25 lat (Azadi ka Amrit Kaa), od 75-lecia niepodległości Indii do 100-lecia.

Nowy budżet przewiduje, że wydatki rządu będą o 4,6% wyższe niż w roku ubiegłym. Budżet koncentruje się na wydatkach infrastrukturalnych, w tym na rozbudowie autostrad krajowych i stworzeniu kilkuset nowych pociągów. Ma to pomóc w tworzeniu miejsc pracy i pobudzić aktywność gospodarczą.

W okresie poprzedzającym ogłoszenie budżetu wiele mówiło się o zmianach w podatku dochodowym, jednak minister finansów nie zaproponowała żadnych zmian w wysokości stawek podatkowych ani podstawowych odliczeń podatkowych dla osób fizycznych. Podczas ogłaszania budżetu minister finansów przewidywała, że gospodarka kraju wzrośnie o 9,2%, czyli najszybciej ze wszystkich rozwijających się gospodarek.

PRIORYTETY I GŁÓWNE KIERUNKI WYDATKÓW

Mając na celu pobudzenie krajowej produkcji i tworzenie miejsc pracy po wzroście bezrobocia w ciągu ostatnich dwóch lat, rząd w swoim budżecie skupił się na czynnikach wzrostu, określając je jako „motory wzrostu”, aby zapewnić rozwój każdego sektora. Dlatego budżet Indii na lata 2022-23 opiera się na następujących priorytetach:

– PM Gatishakti transformacyjne podejście do wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju, napędzane przez 7 motorów: drogi, koleje, lotniska, porty, transport masowy, drogi wodne i infrastrukturę logistyczną. Premier w 2021 r. uruchomił plan tj. „PM Gati Shakti – National Master Plan for Multi-modal Connectivity” obejmującą m.in. platformę cyfrową, aby połączyć 16 ministerstw, w tym kolei i dróg razem dla zintegrowanego planowania i skoordynowanego wdrażania projektów łączności infrastruktury. Wielomodalna łączność ma zapewniać zintegrowane i płynne połączenie dla przepływu osób, towarów i usług z jednego środka transportu do drugiego. Tym samym ułatwiać łączność w zakresie infrastruktury, a także skrócić czas podróży.

 – Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu w sektorach takich jak rolnictwo, przetwórstwo spożywcze, MŚP, rozwój umiejętności, edukacja, zdrowie psychiczne, równouprawnienie kobiet, woda i mieszkania dla wszystkich, wioski, północno-wschodnie Indie, mobilizacja oszczędności i bankowość cyfrowa. 

 – Zwiększenie produktywności i inwestycje, w tym ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, zielone odprawy, e-paszporty, rozwój miast, korzystanie z transportu publicznego, zarządzanie ewidencją gruntów oparte na technologiach informacyjnych, transgraniczne rozwiązywanie problemów niewypłacalności w ramach IBC, zamówienia publiczne animacja, gry, telekomunikacja, promocja eksportu i niezależność w kwestiach obronnych

 – Rozwój w takich obszarach jak sztuczna inteligencja, systemy geoprzestrzenne i drony, półprzewodniki i ich ekosystem, gospodarka kosmiczna i systemy czystej mobilności;

 – Przemiany energetyczne i działania na rzecz klimatu, takie jak energia słoneczna i przejście na gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla;

 – Finansowanie inwestycji, w tym publiczne inwestycje kapitałowe, efektywne wydatki kapitałowe, zielone obligacje, impuls dla GIFT city (Gujarat International Finance Tec-City to będąca w budowie centralna dzielnica biznesowa w Gandhinagar w stanie Gujarat, która jest pierwszą w Indiach inwestycją typu greenfield mającą na celu zbudowanie od podstaw inteligentnego miasta i międzynarodowego centrum usług finansowych,), inwestycje venture capital i private equity, finansowania mieszane, wprowadzenie waluty cyfrowej (e-rupia) i pomoc finansowa dla państw na inwestycje kapitałowe.

ZMIANY W PODATKACH

Na froncie podatków bezpośrednich przewidziano m.in. ulgi podatkowe dla osób niepełnosprawnych, wydłużenie dopuszczalnego okresu dla startupów o kolejny rok na rejestrację firmy w celu uzyskania korzyści podatkowych, zachęty dla nowo powstałych podmiotów produkcyjnych w ramach ulgowego systemu podatkowego, opodatkowanie dochodów z przeniesienia aktywów wirtualnych w wysokości 30%.

Z kolei z perspektywy podatków pośrednich warto wskazać na następujące propozycje: administracja celna w Specjalnych Strefach Ekonomicznych powinna być w pełni oparta na technologii, stawka celna na dobra inwestycyjne i import projektów ma wynosić 7,5%, konieczne będzie dokonanie przeglądu zwolnień celnych i uproszczenie taryfy celnej poprzez wprowadzenie ponad 350 zwolnień, stawki celne mają być kalibrowane w celu zapewnienia stopniowanej struktury ułatwiającej produkcję krajowej elektroniki, racjonalizacja zwolnień dla sektora rolniczego, rozszerzenie zwolnienia z cła na złom stalowy oraz nałożenie dodatkowego podatku akcyzowego na paliwo w celu promowania blendowania paliw.

PODSUMOWANIE

Analizując zaprezentowany budżet, pomimo tego, że eksperci wskazują, że część propozycji nie jest trafiona, nie można pominąć ujętych w nim pozytywnych zmian, w tym w szczególności bardzo widoczny nacisk na rozwój obszaru cyfryzacji i digitalizacji („drony kisan”, „dron jako usługa”, „cyfrowy ekosystem dla podnoszenia kwalifikacji i zapewniania środków do życia”, „bankowość cyfrowa”, „e-paszport”). Natomiast ten kierunek zmian, w połączeniu z zapowiadanymi inwestycjami infrastrukturalnymi, rozwojem rozwiązań smart city, daje realną nadzieję, że Indie będą coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do inwestowania w nadchodzących latach. 

About Post Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*