Po co mi umowa z moim indyjskim partnerem? Czyli czy wiadomość na WhatsAppie wystarczy?

Odpowiedź na to pytanie jest proste – jak to w życiu – jeżeli współpraca układa się dobrze możesz myśleć, że umowa na piśmie nie jest potrzebna. Niemniej jeżeli tylko pojawiają się problemy, taki dokument jest najlepszym „dowodem” do dochodzenia swoich roszczeń w Indiach.  

Dlatego jeśli planujesz rozpocząć współpracę z indyjskim partnerem, warto stosować kilka podstawowych zasad.

Jeżeli przed rozpoczęciem współpracy Twój indyjski kontrahent nie chce podpisać umowy, bądź sam uważasz, że jest to zbytni formalizm (czego nie rekomenduję), zadbaj przynajmniej o to, żeby najważniejsze ustalenia dotyczące ceny, warunków dostawy i płatności znalazły się w korespondencji w mailu czy na WhatsAppie. Przy takim modelu współpracy szczególnie rekomendowane jest stosowanie przedpłaty lub akredytywy w celu zabezpieczenia płatności, szczególnie, gdy wysyłasz towar po raz pierwszy. Ważne jest również, aby od razu wyraźnie uzgodnić parametry dotyczące jakości produktów wysyłanych do Indii, aby uniknąć w tym zakresie wszelkich sporów w przyszłości.

Bardzo często zdarza się jednak, że pierwsze dostawy oparte na 100% przedpłacie przebiegają bezproblemowo, w związku z czym – zachęceni rokującą współpracą – zgadzamy się na wysyłkę kolejnej partii towarów i otrzymanie zapłaty już dopiero po jej dostarczeniu do Indii. Niestety w takim wariancie często zdarza się, że płatność po dostarczeniu towaru nie następuje. Dlatego bardzo uczulam na podpisywanie umów lub zamówień, zwłaszcza jeśli kontrahent indyjski nie jest sprawdzony – w wielu przypadkach obserwowałam bardzo duże problemy w wyegzekwowaniu płatności za dostarczone towary jeżeli zamówienia były realizowane bez jasnego potwierdzenia ich warunków na piśmie lub w formie elektronicznej.

Jeśli całą współpracę z kontrahentem z Indii opierasz na ustaleniach na WhatsAppie, postaraj się sformalizować Waszą współpracę choćby w ten sposób, że zamówienie będzie składane w formie mailowej bądź przynajmniej jego potwierdzenie ze wskazaniem warunków dostawy, ceną, terminem płatności będzie wysyłane do Indii np. w formie EXCELA. Taki dokument wraz z fakturą i korespondencją potwierdzającą złożenie zamówienia będzie niezbędne dla ewentualnego odzyskiwania należności w sądzie w uproszczonym trybie tzw. summary proceedings (w którym nie prowadzi się całego postępowania – tzw. „trial”).

W związku z tym dlaczego warto mieć umowę na piśmie?

  • pozwala na wprowadzenie klauzuli arbitrażowej, co w przypadku większych sum może mieć duże znaczenie. Proszę pamiętać, że zapis na arbitraż może być wprowadzony wyłącznie w formie pisemnej, co oznacza, że konieczne jest wymienienie się oryginałami podpisanej umowy – nawet przesłanie skanu podpisanej umowy, ale bez wysłania egzemplarza umowy pocztą nie będzie wystarczające (chyba, że umowa została podpisana przy użyciu ważnych podpisów elektronicznych).
  • pozwala na określenie przez strony jurysdykcji sądów i prawa właściwego (gdy nie ureguluje się tych kwestii od razu, w przypadku konfliktu z drugą stroną, jest to często dodatkowy i dość kosztowny element sporu),
  • w przypadku sporu ma duże znaczenie dowodowe, dodatkowo zwiększa szansę rozpoznania sprawy w ramach uproszczonego postępowania sądowego tzw. summary proceedings.
  • jest konieczne dla przeniesienia majątkowych praw autorskich.

About Post Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*