Ustawa o ochronie energetycznej w Indiach – planowane zmiany


Indie procedują zmianę ustawy z 2001 o ochronie energetycznej (Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022), której projekt został przedstawiony w dniu 3 sierpnia 2022 r. w Lok Sabha (izbie niższej parlamentu indyjskiego). Projekt ustawy nowelizującej ma na celu promowanie efektywności energetycznej i oszczędności energii, tym samym przewiduje wprowadzenia przepisów regulujących zużycie energii przez sprzęt, urządzenia, budynki i przemysł.

Kluczowe propozycje zawarte w projekcie ustawy obejmują:

 • upoważnienie rządu centralnego do określenia standardów zużycia energii;
 • nałożenie obowiązku na wyznaczonych konsumentów, aby spełniali minimalny udział energii ze źródeł niekopalnych;
 • wprowadzenie systemu handlu emisjami dwutlenku węgla;
 • uregulowanie kwestii oszczędzania energii w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych (co prawdopodobnie pozwoli zaoszczędzić ok. 15 bilionów dolarów [₹120 000 crore rupees] z tytułu zużycia energii elektrycznej do 2030 roku, unikając generowania energii przez 300 miliardów jednostek. Obecnie tylko budynki komercyjne są zobowiązane do przestrzegania kodu efektywności energetycznej);
 • określenie standardów dla pojazdów, statków, sprzętu i urządzeń;
 • wprowadzenie kar za nieprzestrzeganie przepisów.

Uzasadniając projekt ustawy rząd wskazał, że konieczne będą dalsze prace, mające na celu ułatwienie realizacji zobowiązań COP-26, promowanie energii odnawialnej i rozwój krajowego rynku węgla w celu walki ze zmianami klimatu poprzez wprowadzenie nowych rozwiązania, takich jak: handel uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla czy nakazanie korzystania ze źródeł niekopalnych, aby zapewnić szybszą dekarbonizację gospodarki.

Należy bowiem przypomnieć, że podczas listopadowego szczytu COP26 w Glasgow premier Indii Narendra Modi zobowiązał się do:

 • uzyskiwania przez Indie 500 GW energii ze źródeł innych niż spalanie kopalin do 2030 r,
 • pokrycia połowy zapotrzebowania energetycznego kraju dzięki energetyce odnawialnej do 2030 r.,
 • zmniejszenia całkowitej prognozowanej emisji dwutlenku węgla przez Indie o 1 mld ton do 2030 r.,
 • zmniejszenia intensywności węglowej gospodarki narodowej Indii o mniej niż 45% do 2030 r., w stosunku do poziomu z 2005 r.,
 • zerowej emisji dwutlenku węgla netto przez Indie do 2070 r.

Indie są trzecim na świcie emitentem CO2 (po Chinach i USA) i generują rocznie prawie 2,6 tys. megaton dwutlenku węgla (dane z 2019 r.), natomiast na jednego Indusa przypada obecnie 1/3 emisji w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca Ziemi.

Dlatego chociaż zadeklarowany przez Indie termin neutralności klimatycznej jest odległy, to podjęcie przez Indie prac mających na celu urzeczywistnienie zobowiązań jest krokiem w dobrym kierunku, dlatego warto śledzić dalszy proces legislacyjny i wprowadzane ustawą zmiany.

About Post Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*