KRAJOWA POLITYKA LOGISTYCZNA

17 września 2022 r. Narendra Modi ogłosił narodową politykę logistyczną, której celem jest skupienie się na takich obszarach jak usprawnienie procesów, digitalizacja i transport multimodalny (tj. przewóz towarów z wykorzystaniem dwóch lub więcej rodzajów transportu, np. transportu drogowego i lotniczego). Podejmowane w tym kierunku kroki nabierają coraz większego znaczenia, ponieważ wysokie koszty logistyczne wpływają na konkurencyjność krajowych towarów na rynku międzynarodowym.

Jaki jest cel nowej polityki?

Wprowadzany plan jest próbą rozwiązania kwestii wysokich kosztów i nieefektywności procs,ów poprzez ustanowienie nadrzędnych interdyscyplinarnych, międzysektorowych i wielojurysdykcyjnych ram dla rozwoju całego ekosystemu logistycznego.

Pierwszym celem polityki jest zmniejszenie kosztów logistycznych w Indiach o 5 procent PKB w ciągu najbliższych pięciu lat (obecnie to ok. 13/14 % PKB). Drugim jest poprawa pozycji Indii w rankingu Logistics Performance Index (Indie zajmują 44 pozycję, na pierwszym znajdują się Niemcy). Zwłaszcza, że koszt logistyki w Indiach jest wysoki w porównaniu z 9-10 procent w USA i Europie i 11 procent w Japonii. Celem jest również zwiększenie konkurencyjności sektora logistycznego poprzez ujednolicenie środowiska politycznego i zintegrowany mechanizm instytucjonalny.

Założenia planu

Główne cechy planu będą obejmować:

  • zintegrowane cyfrowe systemy logistyczne;
  • ujednoliconą platformę interfejsu logistycznego;
  • ułatwienia procesów logistycznych oraz standaryzację aktywów i benchmarking standardów jakości usług,
  • rozwój zasobów ludzkich i budowanie potencjału,
  • zaangażowanie państwa w procesy,
  • rozwój zasobów ludzkich i budowanie potencjału,
  • logistykę eksportowo-importową, plany sektorowe dla wydajnej logistyki oraz ułatwienie rozwoju parków logistycznych.

Upoważniona grupa sekretarzy (EGoS), utworzona w ramach tzw. planu „PM Gati Shakti” ma monitorować i dokonywać przeglądu realizacji polityki. Do rozwiązywania problemów użytkowników byłaby desygnowana specjalna grupa ds. poprawy usług.

Dla wyjaśnienia, „PM Gati Shakti”, to projekt ogłoszony przez premiera Indii Narendrę Modiego w 2021 r., mający na celu zrewolucjonizowanie infrastruktury w Indiach. Gati Shakti jest jednym z głównych priorytetów rządu, a ideą tego programu jest dążenie do stworzenia platformy cyfrowej mającej na celu „zintegrowane planowanie i skoordynowaną realizację” działań przez szesnaście ministerstw. Program Gati Shakti, wart 1,5 biliarda USD jest kontynuacją działań w celu przyspieszenia realizacji planów rozwojowych i ma pomóc w ich terminowej realizacji.

Dlaczego plan jest tak istotny?

Według szacunków, wartość indyjskiego rynku logistycznego wynosi ponad 200 mld USD i jak przekazało ministerstwo, poprawa sektora ułatwi 10-procentowy spadek pośrednich kosztów logistycznych, prowadząc do wzrostu eksportu o 5 do 8 procent. Ponadto, sektor logistyczny zapewnia utrzymanie ok. 22 milionom osób.

Z tych między innymi powodów usprawnienie logistyki jest kluczowe, gdyż Indie muszą drastycznie obniżyć swoje koszty logistyczne, jeśli chcą zwiększyć konkurencyjność swojego eksportu i produktów krajowych. Obniżone koszty logistyki powinny przełożyć się natomiast na efektywność w kilku sektorach gospodarki i zwiększyć handel międzynarodowy, a optymalizacja procesów i wyeliminowanie opóźnień mogłoby doprowadzić do obniżenia cen. W tym celu polityka musi być wdrożona na terenie całego kraju, do czego będą potrzebne odpowiednie rozwiązania legislacyjne.

Co istotne, polityka została pozytywnie odebrana przez przedstawicieli sektora logistycznego, a same założenia planu są przykładem szerokiej współpracy międzyresortowej, która powinna pomóc w integracji łańcucha dostaw i zwiększeniu inwestycji w całym sektorze logistyki.

About Post Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*