Inwestycje zagraniczne w Indiach – reguły BIZ

Myślisz o zainwestowaniu w nowy biznes poza granicami Polski? Czy myślałeś w tym kontekście o wyjściu poza Europę? Czemu, by nie rozważyć Indii na miejsce ekspansji Twojego biznesu? Inwestycje zagraniczne to idealny sposób na rozwinięcie Twojej dotychczasowej działalności, a jednocześnie dołożenie swojej „cegiełki” do wzrostu gospodarczego. Do tego doskonale nadają się Indie, szczególnie, że obecne regulacje BIZ w Indiach dopuszczają automatyczną możliwość zakładania spółek czy obejmowania udziałów w istniejących spółkach indyjskich w większości sektorów gospodarki.

Rozpocząć jednak należy od sprawdzenia prawnych regulacji, gdyż każdy podmiot zagraniczny, który zamierza zainwestować w Indiach i np. założyć w Indiach spółkę musi spełniać wymogi prawne wynikające z:       

  • Polityki Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych („BIZ”) sformułowanej na podstawie przepisów Ustawy o Zarządzaniu Wymianą Zagraniczną z 1999 r. („FEMA”), która ustanawia system zarządzania wymianą zagraniczną w Indiach i reguluje warunki dotyczące wymiany zagranicznej i inwestycji do i z Indii.
  • Dodatkowo jeśli inwestuje poprzez rejestrację spółki lub objęcie udziałów w spółce indyjskiej typu limited liability company (najczęściej wybieraną przez inwestorów), dodatkowo podlega regulacjom Ustawy o Spółkach z 2013 r. („Companies Act”), która określa szczegółową procedurę postępowania przy inwestowaniu w Spółkę indyjską. 

Obecnie indyjski system prawny regulujący inwestycje zagraniczne zezwala osobom zamieszkałym poza Indiami na inwestowanie w spółki indyjskie, z zastrzeżeniem limitów sektorowych (w stosownych przypadkach) określonych przez rząd Indii.

Inwestycje zagraniczne mogą być dokonywane w ramach:

  • Tzw. „automatycznej ścieżki” (przed dokonaniem inwestycji nie jest wymagane uprzednie zatwierdzenie przez rząd).

  • Wyłącznej „ścieżki zatwierdzania” (uprzednie zatwierdzenie przez rząd jest obowiązkowo wymagane) w zależności od sektora, w którym działa spółka będąca przedmiotem inwestycji.

  • Ścieżki automatycznej połączonej z uzyskaniem odpowiednich zgód w zależności od % udziału w inwestycji – np. polski inwestor może objąć 49% w indyjskiej spółce, a gdyby chciał więcej musi uzyskać zgodę rządową.

Większość sektorów dopuszcza 100% inwestycji zagranicznych bez konieczności uzyskiwania zgód na inwestycję, co oznacza, że jako polscy inwestorzy możecie zarejestrować spółkę elektronicznie bez długotrwałych procedur. Niestety nie dotyczy to wszystkich sektorów, dlatego przed podjęciem działań rejestracyjnych trzeba najpierw sprawdzić czy sektor Waszego biznesu nie podlega istniejącym ograniczeniom.

Tytułem przykładu:

SektorŚcieżka automatycznaZgody rządowe
Usługi transportu lotniczego (regularne usługi transportu lotniczego, regionalne usługi transportu lotniczego)Do 49% udziałówPowyżej 49% konieczne jest zatwierdzenie inwestycji
Biotechnologa (inwestycja typuDo 74%Powyżej 74%
ObronnośćDo 74%Pozywżej 74%
Opieka zdrowotnaDo 74%Powyżej 74%
FarmaceutycznyDo 74%Powyżej 74%
Handel detaliczny artykułami spożywczymiNie jest dostępna100%
Print Media (wydawanie gazet, periodyków i indyjskich wydań czasopism zagranicznych zajmujących się wiadomościami i sprawami bieżącymi)Nie jest dostępna26%

Sektory zabronione przez BIZ

Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że istnieją sektory, w którym inwestycje zagraniczne są zabronione niezależnie od stopnia inwestycji np.:

  • Działalność loteryjna, w tym loterie internetowe.
  • Działalność związana z nieruchomościami lub budową domów gospodarskich (farm house), przy czym to ograniczenie nie dotyczy budowy sklepów miejskich, budowy lokali mieszkalnych/usługowych, dróg lub mostów oraz Real Estate Investment Trusts (REIT) zarejestrowanych i regulowanych zgodnie z przepisami SEBI (REITs), 2014 r.

Skonsolidowana polityka BIZ obejmująca wszystkie sektory wraz z wprowadzonymi ograniczeniami sektorowymi jest do sprawdzenia tutaj.

About Post Author

Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*