REWOLUCJA W PRZEPISACH DLA SPÓŁEK W INDIACH

Jeśli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym biznes w Indiach i masz spółkę PVT LTD w Indiach (odpowiednik polskiej spółki z o.o.), może czekać Cię wkrótce dosyć istotna zmiana dotycząca jego funkcjonowania. Chodzi tutaj przede wszystkim o formę udziałów w spółce.  

Indie wprowadziły ostatnio kluczową, a dla wielu również rewolucyjną, zmianę w ustawie Companies Act 2013 regulującej zagadnienia dotyczące spółek. Mówiąc dokładniej, ustawa nakłada na przedsiębiorców obowiązek dematerializacji udziałów w spółkach indyjskich, wyznaczając im na to termin do 30 września 2024 r.

Czym jest dematerializacja?

Dematerializacja udziałów to nic innego jak ich przekształcenie z formy papierowej w postaci dokumentu na udziały w formie elektronicznej. W celu zastąpienia dotychczasowych udziałów w spółce odpowiednimi ich zapisami w elektronicznym rejestrze należy założyć konto w systemie DMAT za pośrednictwem autoryzowanego do tego w Indiach podmiotu określanego jako DP (Depository Participant; pl: uczestnik depozytu).

Kogo nie dotyczy nowy obowiązek?

Wspomniana wyżej ustawa przewiduje jednak wyłączenie spod nowego obowiązku dla spółek zaliczanych do małych przedsiębiorstw. Warto więc w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z prawem indyjskim „małym przedsiębiorstwem” jest spółka, której wpłacony kapitał zakładowy nie przekracza 40 milionów INR lub której obrót/sprzedaż nie przekroczył 400 milionów INR w poprzednim roku.

Co ważne, spółki holdingowe i zależne nie będą zaliczane do małych przedsiębiorstw niezależnie od osiągniętych przez nie progów wpłaconego kapitału lub obrotu/sprzedaży. Dlatego też w przypadku posiadania w Indiach spółki, w której np. większościowym udziałowcem jest polska spółka-matka, nawet w przypadku bycia małym przedsiębiorcą, nie uniknie się tego nowego obowiązku.

Kilka szczegółowych wytycznych

  1. Spółki, które nie spełniają kryteriów „małego przedsiębiorstwa” na ostatni dzień roku obrotowego kończącego się 31 marca 2023 r. lub później, muszą dostosować się do nowego obowiązku w ciągu osiemnastu miesięcy od zamknięcia tego roku obrotowego.
  • Po terminie przewidzianym na dostosowanie się spółek do nowego obowiązki (30 września 2024 r.) każda spółka, która planować będzie składanie ofert emisji lub odkupienia papierów wartościowych, akcji bonusowych lub oferująca prawo poboru musi zapewnić pełną dematerializację papierów wartościowych posiadanych przez promotorów spółki, a także jej dyrektorów i kluczowy personel kierowniczy.
  • Każdy posiadacz papierów wartościowych zamierzający przenieść lub objąć nowe udziały po 30 września 2024 r. (deadline na wypełnienie nowego obowiązku) musi wcześniej dokonać dematerializacji swoich udziałów.

Jak dostosować się do nowych przepisów?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który ma spółkę PVT LTD w Indiach i zastanawiasz się jak dokonań materializacji udziałów w swojej spółce, poniżej przedstawiamy krok po kroku przebieg całej procedury.

  1. Wyznaczenie autoryzowanego do przeprowadzenia procedury agenta (Registrar & Transfer Agent à RTA),
  2. Uzyskanie numeru ISIN dla każdego rodzaju udziałów,
  3. Założenie dla każdego udziałowca osobnego konta Demat za pośrednictwem autoryzowanego do tego w Indiach podmiotu określanego jako DP (Depository Participant),
  4. Złożenie odpowiedniego wniosku Demat do DP,
  5. Proces zatwierdzenia: DP przekazuje wniosek Demat do upoważnionego agenta (RTA) w celu jego zatwierdzenia,
  6. Uznanie udziałów: po zatwierdzeniu wniosku przez RTA, DP zapisuje udziały w formie elektronicznej na koncie Demat danego wspólnika.

Jakie korzyści?

Dematerializacja udziałów w spółce – oprócz kosztów czy samej konieczności zmiany – niesie za sobą kilka, często nieoczywistych, korzyści. Jedną z nich jest chociażby większa transparentność spółki. Dzięki rejestrom cyfrowym zapewniony jest łatwiejszy dostęp do informacji na temat udziałowców i podejmowanych w ramach spółki transakcji. Kolejną zaletą jest także ograniczenie prowadzonej dokumentacji papierowej, co zwiększa efektywność działania spółki, a przy okazji pozytywnie wpływa na środowisko.  Eliminujemy wówczas również tradycyjne ryzyka związane z przechowywaniem papierowej dokumentacji, takie jak kradzież, uszkodzenie czy jej zagubienie. Nie możemy pominąć tutaj również kluczowej kwestii, jaką jest zmiana perspektywy funkcjonującej spółki i postawienie na jej rozwój.   

Podsumowanie

Decyzji Indii o wprowadzeniu wymogu zdematerializowania udziałów w spółce, które funkcjonują jeszcze w formie papierowej jest niewątpliwie duży krokiem ku przyszłości i modernizacji działalności spółek. Zmiana ta związana jest z postępującą wciąż na świecie digitalizacją i wprowadzanymi powszechnie nowoczesnymi rozwiązaniami, które mają na celu ułatwić przedsiębiorcy prowadzenie biznesu, a jednocześnie zachęcić do tego kolejnych inwestorów. Sama procedura dematerializacji na początku może wydawać się nieco skomplikowana, ale korzyści płynące z digitalizacji mogą okazać się pozytywne dla transakcji M&A w Indiach.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt i chętnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości związane z tematem.  

About Post Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*