Jakim dokumentem potwierdzisz adres zamieszkania

W Indiach przy różnego rodzaju czynnościach rejestrowych lub urzędowych wymagane jest przedstawienie dokumentów potwierdzających adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie, za pomocą np. rachunku za media lub wyciągu bankowego.

Dla polskich przedsiębiorców startujących ze swoim biznesem w Indiach, w przypadku rejestracji spółki, zakupu udziałów bądź zgłoszenia danej osoby jako dyrektora spółki, wymaganie to jest często niezrozumiałe – szczególnie, że w Polsce nie mamy takiej praktyki.

Wyjaśniając tę kwestię należy rozpocząć od tego, że dokument potwierdzający adres jest potrzebny na różnych etapach procesu zakładania spółki: momentu rejestracji spółki, zgłaszania dyrektorów, otwierania rachunku bankowego.

W przypadku, gdy zgłaszamy daną osobę jako dyrektora spółki (która wcześniej nie była dyrektorem w spółce indyjskiej) musimy dla niej wyrobić w pierwszej kolejności certyfikowany podpis elektroniczny (DSC). Podpis ten jest niezbędny do ubiegania się o nadanie tzw. numeru dyrektora (DIN), a następnie zgłoszenia takiej osoby do rejestru jako sprawującej niniejszą funkcję.

Jaki dokument przedstawiać na potrzeby DSC?

Dla większości dostawców podpisów elektronicznych w Indiach, preferowanym dokumentem potwierdzającym adres dyrektora jest wyciąg bankowy (wystarczy jedna strona z ostatnią transakcją – najważniejszy jest bowiem adres wskazany w wyciągu), którego przedłożenie spotyka się z kolei często z obawami polskich przedsiębiorców. W takim wypadku, o czym nie wszyscy wiedzą, można jednak wystąpić do banku w Polsce o wydanie zaświadczenia o prowadzeniu rachunku bez ujawniania salda rachunku. W zaświadczeniu tym, bank wskazuje wyłącznie dane posiadacza rachunku wraz z jego adresem. Taki dokument udało się moim klientom kilkukrotnie wykorzystywać w Indiach do potwierdzenia adresu zamieszkania na potrzeby uzyskania podpisu elektronicznego.

Jaki dokument przedstawiać w banku?

Z kolei na potrzeby założenia rachunku bankowego, żaden dokument bankowy/w tym wyciąg bankowy nie był w ostatnim czasie uznawany przez bank indyjski jako dokument potwierdzający adres zamieszkania. Banki w Indiach wymagają najczęściej przedstawienia rachunku za media. Co istotne, banki również nie są również skore, by akceptować rachunki za telefon od prywatnych dostawców.

Zdarza się natomiast, że banki zaakceptują zaświadczenie o zameldowaniu, które pełni w Polsce rolę urzędowego potwierdzającego adresu, pod warunkiem, że dostarczy się ten dokument w formie papierowej z pieczęciami z urzędu (forma elektroniczna nie jest honorowana). Z kolei tego dokumentu zazwyczaj nie akceptują dostawcy podpisów elektronicznych.

Jakie jest uniwersalne rozwiązanie?

W rezultacie, na podstawie swoich doświadczeń mogę wskazać, że dokumentem dotychczas najczęściej akceptowanym przez instytucje w Indiach, co do którego nie ma zastrzeżeń jest rachunek za energię.

W praktyce jednak często bywa, że rachunki za energię wystawiane są albo na działalność gospodarczą danej osoby bądź też są wystawiane na małżeństwo bądź rodziców. I tu pojawia się główny problem – tego rodzaju dokument musi być wystawiony na osobę fizyczną i nie powinien też zawierać danych innych osób np. współmałżonka. Dlatego zasada jest taka, że najczęściej uznawane są tylko te rachunki, które zostały wystawione na osobę fizyczną, a nie na jej działalność gospodarczą bądź wspólnie dla małżeństwa.

Jako ciekawostkę mogę powiedzieć również, że dowód osobisty na, którym znajduje się adres (są to dowody wydane przed 2015 r.) jest w Indiach honorowany jako dokument potwierdzający adres zamieszkania.

O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Co również istotne – rachunki, wyciągi czy zaświadczenia potwierdzające adres nie mogą być starsze niż 3 miesiące (w przypadku uzyskiwania podpisu elektronicznego DSC i występowania o numer DIN) i 2 miesiące (w przypadku tego samego dokumentu składanego w banku). Termin ten określany jest na dzień dokonywania określonego zgłoszenia i przedkładania dokumentu względem daty widniejącej na dokumencie.

Najlepszą praktyką jest przedstawienie swojemu doradcy, skanu dokumentu, który chcecie wykorzystać jeszcze zanim rozpocznie się proces jego poświadczenia notarialnego i tłumaczenia. Pozwoli to uchronić przed poniesieniem niepotrzebnych kosztów poświadczeń dokumentów, których później nie będzie można wykorzystać.

W takich sytuacjach mamy już wypracowany proces sprawdzania dokumentów, jak również sposoby na przedstawienie alternatywnych dokumentów, które będą zaakceptowane w Indiach na potwierdzenie adresu zamieszkania. Dlatego, gdyby potrzebne były bardziej szczegółowe informacje bądź pomoc w procesie – serdecznie zapraszam do kontaktu. 

Photo

About Post Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*