Kto powinien podpisać umowę w imieniu spółki indyjskiej, aby była ważna?

Rozpoczynasz współpracę z indyjskim partnerem prowadzącym działalność w formie spółki i chcesz podpisać z nim umowę? Sprawdź, kto w imieniu spółki indyjskiej powinien podpisać kontrakt, aby był on wiążący.

Podobnie jak w Polsce, również w Indiach w zależności od formy prowadzenia działalności mamy do czynienia z różnymi zasadami reprezentacji podmiotu. Poniżej przedstawię ogólne zasady jakie obowiązują w tym zakresie w indyjskich spółkach osobowych i w spółkach kapitałowych (więcej o formach prowadzenia działalności w Indiach – tutaj.

Spółki osobowe bez ograniczonej odpowiedzialności wspólników (partnership firm)

Jeżeli w spółce osobowej bez ograniczonej odpowiedzialności (partnership firm), która nie jest wpisana do rejestru jest kilku partnerów i miałbyś wątpliwości co do tego czy osoba, która się z Tobą kontaktuje będzie następnie uprawniona do zawarcia umowy, pamiętaj, że zgodnie z ogólnymi zasadami, każdy partner może samodzielnie reprezentować spółkę, chyba że co innego wynika z umowy spółki (partnership agreement). I tutaj pojawiają się „schody”.

Dlatego w takiej sytuacji należy poprosić o przesłanie pisemnego potwierdzenie przez spółkę, kto jest upoważniony do podpisania umowy w imieniu spółki zgodnie z umową partnerską alternatywnie można poprosić o przesłanie samej umowy partnerskiej. Gdyby pomimo tych działań w dalszym ciągu były wątpliwości bądź w przypadku transakcji o większej wartości, rekomendowane jest podpisanie dokumentu przez wszystkich partnerów.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (limited liability partnership – LLP/company – LLC)

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w publicznie dostępnym rejestrze sprawdzimy kto jest partnerem (LLP) albo dyrektorem (członkiem zarządu w LLC), ale nie znajdziemy potwierdzenia zasad reprezentacji LLP/LLC na wzór polskiego KRS. W takich spółkach najczęściej upoważnia się jednego z wyznaczonych partnerów („designated partners”)/członków zarządu spółki do reprezentacji spółki, w tym zawierania umów, żeby unikać obowiązku każdorazowego podpisywania umów przez wszystkich partnerów/członków zarządu.

Ponadto, zgodnie z sekcją 21 Companies Act z 2013 r. umowy zawarte w imieniu spółki mogą być podpisane przez kluczowy personel zarządzający (KMP) lub pracownika spółki należycie upoważnionego przez zarząd w tym celu. W rozumieniu tego artykułu „spółka” oznacza podmiot indyjski – spółkę utworzoną na podstawie Ustawy o spółkach z 2013 r., natomiast osoby wchodzące w skład KMP muszą być zatrudnione przez spółkę indyjską.

Dlatego w przypadku, gdy umowy nie podpisują wszyscy członkowie zarządu spółki, w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości na późniejszym etapie, w szczególności zapobieżeniu próbom kwestionowania ważności umowy, proszę pamiętać, by do umowy każdorazowo załączać uchwałę upoważniającą danego członka zarządu lub inną upoważnioną osobę z kluczowego personelu do samodzielnej, ogólnej reprezentacji spółki/ bądź zawarcia danej umowy.

About Post Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*